Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Evropské fórum zpravodajských médií: průmyslová transformace

Na druhém evropském fóru zpravodajských médií se setkají řečníci z tisku, televize, rozhlasu, časopisů, on-line médií a další budou diskutovat o průmyslové transformaci.

Sledujte záznamy na stránce zprávy o akci 

 

Po prvním vydání o bezpečnosti novinářů se toto druhé Evropské fórum zpravodajských médií (ENMF) zaměří na výzvy a inovace evropských zpravodajských mediálních organizací. Bude se zabývat klíčovými tématy pro toto odvětví: toky příjmů, obchodní modely, zapojení komunit, rozmanitost, sbližování médií, nové formáty a partnerství.

Budeme se těmito tématy zabývat společně s předními vedoucími představiteli evropských sdělovacích prostředků z celé Evropy i mimo ni, jakož i s komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem a místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou.

Zasedání se budou skládat z různých formátů: scénní prezentace, požárové chaty, malé panely a vitríny. Registrovaní účastníci budou moci komunikovat s řečníky prostřednictvím aplikace Slido.

Podívejte se na program