Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Evropské dny výzkumu a inovací 2022

Evropské dny výzkumu a inovací jsou každoroční stěžejní akcí Evropské komise věnovanou výzkumu a inovacím, na níž se setkávají tvůrci politik, výzkumní pracovníci, podnikatelé a veřejnost, aby diskutovali a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni.

banner of the European Research and Innovation Days 2022

European Commission