Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Výměna informací a vytváření sítí: Prostor pro data z oblasti zdraví – Sjednocená evropská infrastruktura pro údaje o snímcích rakoviny

Komise pořádá informační setkání a setkání zaměřené na vytváření sítí v souvislosti s výzvou k předkládání návrhů týkající se evropské infrastruktury pro zobrazování rakoviny.

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Komise pořádá on -line informační setkání a setkání zaměřené na vytváření sítí na téma výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa: Prostor pro zdravotní data – sjednocená evropská infrastruktura pro snímky rakoviny v rámci pracovního programu 2021/2022.

Cílem této 2,5hodinové akce je podrobněji prezentovat téma výzvy a poskytnout potenciálním žadatelům pokyny, jak svůj návrh předložit. Nabídne rovněž možnost vytváření sítí potenciálním žadatelům hledajícím partnery v konsorciu.

Účast je bezplatná, registrace je však povinná. Komise vybere konečný seznam řečníků. Záznam a materiály z této akce budou po skončení akce k dispozici on-line, aby se umožnila další spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Chcete-li se zúčastnit, zaregistrujte se do 7. března a uveďte, zda si přejete představit svůj projekt nebo kompetence.

Upozorňujeme, že v případě, že existuje příliš mnoho žádostí o odložení, možná budeme muset přijmout přístup „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a proto nečekejte na poslední chvíli, než vyjádříte svůj záměr nahrát a nahrát svou prezentaci.

Program akce

Března 2022, 14:30–17:00

14:15–14:30 Připojení

14:30–14:40 Uvítání a úvod k pracovnímu programu Digitální Evropa na období 2021/2022

14:40–15:00 Federovaná evropská infrastruktura pro snímky rakoviny – prezentace témat

15:00–15:20 Jak podat žádost – praktické pokyny

15:20–15:40 Otázky a odpovědi

15:40–16:55 Zasedání o navazování kontaktů – prezentace účastníků

16:55–17:00 Ukončení akce

Pořadatel: Evropská komise, GŘ CNECT H3

Kontaktní informace: CNECT-CANCER-IMAGING-INITIATIVE@ec.europa.eu

Odpovědný tým: (Oddělení H.3)

Další údaje:

Pracovní program Digitální Evropa na období 2021–2022 (pdf)

Sjednocená evropská infrastruktura pro snímky rakoviny – téma údajů

Related content