Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Webinář o nástroji pro posuzování digitální vyspělosti

Dne 12. ledna od 10:00 do 12:00 SEČ se bude konat webinář, na němž bude představen konečný dotazník k aktu o digitálních trzích a doprovodná uživatelská příručka. Během tohoto webináře bude představena metodika pro posuzování digitální vyspělosti zákazníků evropských center pro digitální inovace.

Zavedením programu Digitální Evropa bude financována nová generace evropských center pro digitální inovace s cílem urychlit digitální transformaci malých a středních podniků, společností se střední tržní kapitalizací a organizací veřejného sektoru v celé EU. S ohledem na to bude pokrok v digitální vyspělosti každého příjemce EDIH měřen prostřednictvím nového nástroje pro posuzování digitální vyspělosti.  Tento nástroj bude povinný, aby byla zajištěna řádná srovnatelnost a agregace údajů na regionální/celostátní/unijní úrovni.

Cílem zasedání je představit Vám podrobný konečný dotazník, který bude proveden, a informovat Vás o tom, kdy a jak by měl být použit.  Rovněž zavedeme příručku k aktu o digitálních trzích, která bude k tomuto nástroji připojena.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ:

Nástroj pro monitorování politik pro komunitu EDIH 15 minut

Moduly DMA, rozměry a otázky 30 min (včetně otázek a odpovědí)

Kritéria hodnocení aktu o digitálních trzích, výsledky a ukazatele 20 min (včetně otázek a odpovědí)

Příručka DMA & IR pro EDIH 20 min (včetně otázek a odpovědí)

Inovační radar 20 min (včetně otázek a odpovědí)

Závěrečné poznámky 15 min.

Způsoby, jak se připojit:

Připojte se k odkazu na schůzi

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md58987071580ebbccb2779a5d9958dec

Připojte se podle čísla schůze

Číslo zasedání (přístupový kód): 2742 832 3571

Heslo ke schůzi: JzJdk67dc?8 (59535673 z telefonů)

Přihlaste se z mobilního zařízení (pouze přitažlivě)

+32–262–00867,27428323571#59535673# Belgie

+352–2730–0072,27428323571#59535673# Luxembourg Toll

Některá mobilní zařízení mohou účastníky požádat, aby zadali numerické heslo.

Připojte se telefonicky

+32–262–00867 Belgie Toll

+352–2730–0072 Lucemburský mýtné

Celková čísla volání

Připojte se do videosystému nebo aplikace

Dial 27428323571@ecconf.webex.com

Můžete rovněž vytočit číslo 62.109.219.4 a zadat číslo schůze.

Potřebujete pomoci? Přejít na https://help.webex.com