Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikace

Rámcová smlouva o poskytování studií a souvisejících služeb v otázkách digitální politiky

Evropská komise zahajuje rámcovou smlouvu o poskytování studií a souvisejících služeb týkajících se otázek digitální politiky.

Ruce dvou dospělých, které drží pera s písemnými poznámkami na stole a 2 notebooky jsou otevřené. Obrázek znázorňuje on-line výzkum.

Cílem této rámcové smlouvy je posílit tvorbu politik založenou na důkazech a podpořit práci Komise spolehlivými znalostmi, důkazy, analýzou a odbornými znalostmi o konkrétních tématech v oblasti digitální politiky. Bude zahrnovat širokou škálu studií ve všech oblastech digitální politiky spadajících do působnosti GŘ CONNECT.

Komise podepíše rámcové smlouvy s nejvýše 5 dodavateli. Maximální hodnota zakázky činí 10 milionů EUR a bude trvat 4 roky.

Lhůta pro podání přihlášek je 7. října 2022 v 16:00 hod. (bruselského času).

Dalších informací

Zadávací dokumentace se zveřejňuje na portálu TED e-Tendering. Žádost o doplňující informace musí být podána pouze písemně prostřednictvím internetových stránek TED eTendering v záložce „Otázky a odpovědi“ kliknutím na „Vytvořit otázku“ (k vytvoření a odeslání otázky je nutná registrace na stránkách TED eTendering).