Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikace

Zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti

Cílem této výzvy je podpořit zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti na trh a jejich šíření (zejména ze strany malých a středních podniků, jakož i výsledky výzkumu financovaného z veřejných prostředků v EU), zlepšit znalosti a provádět audity připravenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.