Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Prohlášení o evropských digitálních právech a zásadách

Komise navrhla prohlášení o digitálních právech a zásadách digitální transformace zaměřené na člověka.

description of the structure of the Digital Decade more on this at https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

Sdělení, navrhované prohlášení a pracovní dokument útvarů Komise o evropských digitálních zásadách naleznete níže. Sdělení a prohlášení jsou k dispozici ve všech jazycích EU. 

Náskok před: 

Sdělení Komise

Prohlášení o digitálních právech a zásadách

Pracovní dokument útvarů Komise

Sdělení Komise

Sdělení naleznete ve všech jazycích EU níže:

Navrhované prohlášení

Prohlášení naleznete ve všech jazycích EU níže:

Pracovní dokument

(k dispozici pouze v angličtině)

Zpráva o konzultacích se zúčastněnými stranami a jejich zapojení