Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Středisko a fórum EU pro sledování technologie blockchain zveřejnilo zprávu o decentralizovaném financování (DeFi).

Zpráva definuje a prezentuje hlavní zásady decentralizovaného financování (DeFi) a poskytuje podrobné informace o velikosti trhu DeFi, konceptech decentralizovaného poskytování úvěrů a půjček, jakož i o decentralizovaných burzách a dalších významných koncepcích DeFi.

Titulní strana zprávy

Podívejte se na hlavní body zprávy v této infografice:

Stáhnout zprávu

Přístup k dalším zprávám Střediska pro sledování technologie blockchain a Fóra EU pro sledování technologie blockchain

Souvislosti

Středisko a fórum EU pro sledování technologie blockchain je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je urychlit inovace blockchain a rozvoj ekosystému blockchain v EU, a pomoci tak upevnit postavení Evropy jako globálního lídra v této transformativní nové technologii. Informace a názory uvedené v této zprávě jsou informace a názory autorů a neodrážejí oficiální stanovisko Komise.