Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikace

Informativní přehled o aktu EU o kybernetické solidaritě

Další informace o aktu EU o kybernetické solidaritě naleznete v informativním přehledu.

Digitálně vygenerovaný cloud je ústředním prvkem obrazu a je obklopen složitými sítěmi tratí a bodů představujícími připojení nebo toky dat. Uvnitř cloudu se nachází ikona bílé zámku, která symbolizuje kybernetickou bezpečnost. Výrazný text „EU CYBER SOLIDARITY ACT“ je zobrazen tučným bílým písmem v části obrazu uprostřed. V levém dolním rohu jsou dva hashtagy: „#CyberSecEU #DigitalEU.“

Cílem aktu EU o kybernetické solidaritě je posílit kapacity EU pro odhalování významných a rozsáhlých kybernetických bezpečnostních hrozeb a útoků, přípravu na ně a reakci na ně. Akt zahrnuje evropský systém varování v oblasti kybernetické bezpečnosti, tvořený bezpečnostními operačními středisky propojenými v celé EU, a komplexní mechanismus pro mimořádné situace v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem zlepšit kybernetickou odolnost EU.

Přehled o aktu EU o kybernetické solidaritě naleznete v informativním přehledu v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Ke stažení

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Stáhnout 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Stáhnout