Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách

Přečtěte si plné znění Deklarace o digitálních právech a zásadách, abyste se dozvěděli o závazku EU k zabezpečené, bezpečné a udržitelné digitální transformaci.

Prohlášení o digitálních právech a zásadách představuje závazek EU k zabezpečené, bezpečné a udržitelné digitální transformaci, která staví lidi do středu zájmu v souladu se základními hodnotami a základními právy EU. 

K dispozici je rovněž verze prohlášení vstřícná k dětem.

Stáhnout podepsanou verzi prohlášení (pouze v angličtině).

Prohlášení si přečtěte ve všech jazycích EU.

Navštivte naši hlavní stránku, kde naleznete shrnutí prohlášení

Prohlášení vstřícné k dětem

Znění prohlášení příznivé pro děti je v současné době k dispozici v angličtině a francouzštině. Brzy budou přidány další překlady.

Stáhnout verzi vstřícnou k dětem v angličtině

Stáhnout verzi vstřícnou k dětem ve francouzštině