Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Evropská deklarace o digitálních právech a zásadách

V plném rozsahu si přečtěte Deklaraci o digitálních právech a zásadách, v níž se dozvíte o závazku EU zajistit bezpečnou, bezpečnou a udržitelnou digitální transformaci.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Deklarace o digitálních právech a zásadách představuje závazek EU zajistit bezpečnou, bezpečnou a udržitelnou digitální transformaci, která staví lidi do středu zájmu, v souladu se základními hodnotami a základními právy EU. 

K dispozici je také verze prohlášení vstřícná k dětem.

Stáhněte si podepsanou verzi prohlášení (pouze v angličtině).

Přečtěte si prohlášení ve všech jazycích EU.

Pro shrnutí prohlášení navštivte naši hlavní stránku. 

Prohlášení vstřícné k dětem

Znění prohlášení vstřícné k dětem je v současné době k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU. Najdete je pod tlačítkem „Stáhnout a jazyky“.