Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Evropská struktura digitální identity a referenční rámec – nástin

Tento nástin obsahuje souhrnný popis toho, jak odborná skupina eIDAS chápe koncepci peněženky EUDI. Skupina odborníků pro eIDAS přijala tento dokument dne 22. února 2022 a rozhodla se jej zveřejnit pro účely zpětné vazby od zúčastněných stran.

Dne 3. června 2021 přijala Komise doporučení, v němž vyzvala členské státy, aby pracovaly na vytvoření souboru nástrojů, včetně technické architektury a referenčního rámce, souboru společných norem a technických specifikací a souboru společných pokynů a osvědčených postupů.
Doporučení upřesňuje, že tyto výsledky poslouží jako základ pro provádění nařízení o evropském rámci pro digitální identitu, jakmile bude přijato, aniž by proces vytváření souboru nástrojů narušil nebo předjímal legislativní proces. 

Tento nástin obsahuje souhrnný popis toho, jak odborná skupina eIDAS chápe koncepci peněženky EUDI, včetně:

  • cíle peněženky EUDI,
  • úlohy aktérů ekosystému,
  • funkční a nefunkční požadavky peněženky a
  • potenciální stavební kameny. 

Osnova je nepovinná. Povinné bude pouze konečné přijaté nařízení o evropském rámci pro digitální identitu a prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci přijaté na základě tohoto právního základu. 

Zaregistrujte se na platformě Futurium, kde získáte zpětnou vazbu k osnově, nebo se podívejte na PDF, který je k dispozici zde.

Ke stažení

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Stáhnout