Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Evropské filmové fórum: Připravenost na obnovu průmyslu 2.0

Filmové festivaly černošních nocí v Tallinnu uspořádaly EFF programu Kreativní Evropa.

Program tohoto vydání zahrnoval diskuse, případové studie a prezentace zaměřené na nejnaléhavější témata evropského filmového, televizního a obsahového průmyslu. Široká škála řečníků diskutovala o finančních aspektech, jako je zpeněžitelnost a udržitelnost festivalů a hybridních akcí, ale také o technologických otázkách, jako je využívání umělé inteligence a virtuální produkce.

Zprávu si nyní můžete stáhnout a přehrát: