Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Návrh zákona o gigabitové infrastruktuře a posouzení dopadů

Následující publikace obsahují návrh a posouzení dopadů zákona o gigabitové infrastruktuře.

Gigabit Infrastructure Act Proposal and Impact Assessment

© imaginima - iStock Getty Images Plus