Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Skupina zástupců členských států pro umělou inteligenci a digitalizaci podniků – setkání Evropského centra pro digitální inovace

Skupina členských států pro umělou inteligenci a digitalizaci podniků má za cíl podporovat Komisi při provádění koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence, při vypracovávání aktu o umělé inteligenci a při zavádění digitalizace ekonomiky sdílením zkušeností a osvědčených postupů. Cílem pracovní skupiny zástupců ministrů evropských center pro digitální inovace (EDIH) je spolu s Komisí účinně zavést síť evropských center pro digitální inovace v celé Evropě.

Toto zasedání, které se konalo dne 13. září 2022, informovalo o aktuálním stavu přípravy grantů 136 evropských center pro digitální inovace vybraných z výzvy č. 1, nástroje k urychlení digitální transformace (DTA) a procesu výzvy 2.  Byly sdíleny a projednány zkušenosti se zaváděním evropských center pro digitální inovace na celém území. Zaměřila se nejen na provádění, které je v současné době vysokou prioritou zavádění evropských center pro digitální inovace, ale zahájila také diskusi o tom, jak můžeme společně s EDIH dosáhnout ještě více pro digitalizaci hospodářství EU.

Pořad jednání

Setkání s připomínkami a osvědčenými postupy

Případ národního plánu pro oživení a odolnost za účelem spolufinancování evropských center pro digitální inovace, sdílení zkušeností:  

Zpráva ze zasedání (pdf)