Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Doporučení pracovní skupiny Rady pro obchod a technologie USA-EU pro podporu přístupu malých a středních podniků k digitálním nástrojům a jejich využívání

V zájmu posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků by tvůrci politik EU a USA měli zajistit, aby malé a střední podniky byly v popředí další fáze digitální transformace.

Ke stažení

TTC SME Working Group Recommendations
Stáhnout