Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Shrnutí datového prostoru k informačnímu dni pro výrobu v digitální Evropě (DIGITAL) – Síť sítí

Cílem tohoto Infodayu bylo poskytnout informace o dvoufázovém přístupu k vytváření datových prostorů pro výrobu v Evropě. Jádrem byla otevřená výzva k provedení přípravné akce. Informační den poskytl příslušným zúčastněným stranám příležitost podělit se o nápady na to, kdo může podpořit přípravné akce potřebné při zavádění datových prostorů.

Cílem Infodayu bylo informovat o tomto dvoufázovém přístupu a o harmonogramu plánovaném pro přípravnou fázi. V tomto ohledu zasedání usnadnilo interakci příslušných zúčastněných stran a vytvoření mnohostranného ekosystému, který by měl iniciovat zavádění datových prostorů pro výrobu.

Ve druhé části informačního dne jsme otevřeli slovo pro diskusi a návrhy.  Před zasedáním a během něj jsme shromáždili nápady, komentáře, otázky a zpětnou vazbu účastníků a spolupracovali jsme na stránkách Miro.  Tato interakce byla dobře přijata a byla základem naší brainstormingové relace.  Děkujeme všem za jejich účast.

Schůze byla zaznamenána a všechny prezentace jsou uvedeny níže.

POŘAD JEDNÁNÍ

10:00–10:10 Uvítání – Vysvětlení nástroje bílé tabule a způsobu, jakým hodláme během akce spolupracovat – Matthias Kuom & Giulia Carsaniga

10:10–10:20 krátký úvod k programu Digitální Evropa – Anne-Marie Sassen

10:20–10:25 Pracovní skupina pro zavedení evropské federace cloud-to-edge a datové kosmické infrastruktury – Manuel Mateo Goyet

10:25–10:35 Vysvětlení datových prostor pro výrobu – Giulia Carsaniga

10:35–10:50 Výzva k přípravným akcím s otázkami a odpověďmi – Matthias Kuom

10:50–11:00 Telefonický rozhovor s otázkami a odpověďmi – Matthias Kuom

11:00–11:10 Výzva centra podpory datových prostor – Johan Bodenkamp

11:10–12:00 Otevřete slovo pro prezentaci projektových nápadů

Hřiště (zip)