Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikace

Shrnutí ročního pracovního plánu na období 2022–2023 týkající se evropské sítě poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení

Podpůrný nástroj Evropské sítě poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení (BCO Network) zveřejnil shrnutí svého ročního pracovního plánu na období 2022–2023, v němž nastiňuje klíčové činnosti a témata pro letošní program výměny znalostí a budování kapacit.

Text over simple graphic elements (a triangle and a gradient made up of dots): “BCO Network: working for European connectivity”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Po pětiletém obnovení jeho mandátu v dubnu 2022 bude nástroj na podporu sítě BCO pokračovat ve své činnosti na podporu členských států a regionů EU, jakož i zemí, jako je Norsko a státy západního Balkánu, s cílem urychlit zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení pro všechny jejich občany. Za tímto účelem podpůrný nástroj úzce spolupracuje se sítí a Evropskou komisí na přípravě a provádění ročního programu budování kapacit a výměny znalostí.

V letech 2022–2023 budou prioritní oblasti tohoto programu zahrnovat:

 1. Politické a regulační otázky

 • Kybernetická bezpečnost a ochrana údajů
 • Ekologické veřejné zakázky
 • Analýza pokrytí širokopásmovým připojením JRC
 • Směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení
 • Soubor nástrojů pro směrnici o snižování nákladů
 • Inteligentní společenství
 • Ukazatele DESI
 • Širokopásmové připojení Pokyny

 

 1. Financování a projekty

 • Plánování širokopásmového připojení
 • Milníky Nástroje pro oživení a odolnost
 • Podmořské kabely
 • Nejvzdálenější regiony
 • Horské regiony
 • Poukázky a stimulace na straně poptávky
 • Modely velkoobchodního přístupu k sítím 5G
 • Koordinace fondů
 • Digitální výzvy v rámci Nástroje pro propojení Evropy
 • Technická pomoc EIB
 • Inteligentní vesnice
 • Poslední míle ve venkovských oblastech
 • Výsledky významných projektů společného evropského zájmu – OpenRAN/Cloud a edge computing

 

 1. Technologie

 • 5G pro propojenou automatizovanou mobilitu a jiné případy použití
 • Služby pro uživatele na venkově
 • Evropská iniciativa pro družice na nízké oběžné dráze
 • Umělá inteligence v širokopásmové infrastruktuře a společnosti

 

 1. Informační činnost

 • Summit zemí západního Balkánu k digitální problematice
 • Evropská horská úmluva o inteligentních pohořích

 

Další informace

Stav připojení ve vaší oblasti: Evropský portál pro mapováníširokopásmových sítí

Ke stažení

BCO-SF_AWP-Summary_2023-24
Stáhnout 

Contributor

Nástroj na podporu sítě evropských poradenských kanceláří pro širokopásmové připojení