Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Aktualizovaná studie o vnitrostátních plánech pro širokopásmové připojení v EU-27

Aktualizovaná studie o národních plánech pro širokopásmové připojení shrnuje opatření v oblasti konektivity v členských státech s ohledem na cíle gigabitové společnosti do roku 2025 a digitální dekády 2030.

Abstraktní tvar z optického kabelu

Hlavním účelem této aktualizované studie je přehodnotit pravděpodobnost dosažení cílů gigabitové společnosti 2025 a digitální dekády 2030 v oblasti konektivity v návaznosti na nejnovější vývoj, pokud jde o politiky, předpisy a investice v oblasti konektivity na evropské a vnitrostátní úrovni. Díky ambiciózním vnitrostátním plánům pro širokopásmové připojení a zapojení odvětví telekomunikací spolu s veřejnými a soukromými investicemi dosáhla EU v posledních letech pokroku při dosahování cílů v oblasti konektivity. 

Celkově všechny členské státy zavedly celkový strategický přístup k zavádění širokopásmových sítí, který přinesl praktické výsledky. Úspěšné národní rozpočtové plány zvažují počáteční podmínky svého referenčního členského státu, popisují konkrétní opatření, která vycházejí z jejich individuálních silných stránek, a definují opatření k řešení problémů. Národní rozpočtové plány analyzované ve studii obvykle identifikují jedno nebo dvě ohniska z těchto směrů činnosti: Opatření na straně poptávky, opatření na straně nabídky, regulační a organizační opatření, opatření v oblasti transparentnosti. V celé Evropě neexistuje univerzální řešení pro strategie širokopásmového připojení. Národní rozpočtové plány jsou proto většinou přizpůsobeny potřebám jednotlivých členských států, i když některá opatření lze snadno přizpůsobit a provádět ve více členských státech za podobných podmínek.

Dosažení cílů gigabitové společnosti do roku 2025 a digitální dekády 2030 by však mohlo být pro některé členské státy náročné. Některé z faktorů, které mohou zpomalovat pokrok směrem k dosažení cíle v oblasti konektivity, jsou např. nízké pokrytí FTTP, nízká úroveň digitálních dovedností, nízká míra předplatného pro gigabitové rychlosti, obtížná topografie, náročné a nákladné zavádění ve venkovských a odlehlých oblastech, překážky investičního procesu, vysoké ceny širokopásmového připojení, nedostatečně rozsáhlé investiční plány, vysoký DOCSIS 3.1. podíl na trhu, nízká hustota obyvatelstva, vysoký počet uživatelů pouze pro mobilní širokopásmové připojení atd.

Nechce-li EU zaostávat na celosvětové úrovni, musí rozvoj širokopásmového připojení ještě více zrychlit. V tomto ohledu má poskytování a využívání gigabitových sítí a internetových služeb zásadní význam pro budoucí hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost EU, jakož i pro pokrok a soudržnost společnosti jako celku. Na zavádění širokopásmových technologií budou mít obrovský dopad stávající politiky a iniciativy, jako je Next Generation EU, Nástroj pro oživení a odolnost, politický program Digitální dekáda, Nástroj pro propojení Evropy v digitální oblasti , akt o gigabitové infrastruktuře, soubor nástrojů pro konektivitu.

Ke stažení

Study on National Broadband Plans in the 27 EU Member States - update November 2023
Stáhnout