Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Vítězové ceny Inovační Radarové za rok 2021 za zelené a digitální inovace

Evropská komise udělila ceny některým z nejslibnějších inovací v Evropě, které vzešly z výzkumných a inovačních projektů financovaných EU.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 Finský MetGen získal celkovou cenu Inovační Radar za rok 2021. Jejich udržitelná přísada z biologického materiálu do obalových desek na bázi vláken poskytuje větší pevnost a odolnost vůči vlhkosti lepenkových obalů. Kromě toho tím, že se zajistí, aby na lepence nebyly žádné petrochemické výrobky, je snazší recyklovat obaly a jejich menší množství končí na skládkách.

Vítězové byli rovněž vybráni ve třech dalších kategoriích.

Za prvé, vítězem projektu „Innovative Sustainability Tech“ byla technologie C2CA z Nizozemska, které vyvinulo patentovaný systém pro recyklaci stavebních materiálů, což vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů.

Za druhé, vítězem ceny za „inovativní zdravotnické technologie“ byl z Itálie React4Life za jejich řešení pro orgán na čipu, které podporuje vývoj personalizovaných léků a může urychlit vývoj nových terapií.

V neposlední řadě získal Kypo z Česka v kategorii „Disruptivní inovace“ pro svou platformu odborné přípravy v oblasti kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem pomoc při řešení nedostatku dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Na výroční akci Inovačního radaru, která se konala dne 21. října, představilo 12 finalistů z celé Evropy své plány na uvedení průlomových inovací podporovaných EU na trh porotě investorů a podnikatelů.

Rada pro inovace je iniciativa Komise, která zdůrazňuje inovace vyplývající z výzkumných a inovačních projektů financovaných EU v rámci programu Horizont 2020 a programu Horizont Evropa, což jsou programy EU pro výzkum a inovace na období 2014–2020 a 2021–2027. Tato každoroční soutěž se koná od roku 2015 a uděluje ceny nejlepším inovátorům podporovaným EU, kteří vyvinuli řešení, která se mohou dostat na trh.

Více informací