Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Výroční ročník Evropského týdne programování si připomíná 10 let od zavedení kódování do tříd v celé Evropě i mimo ni

Desátý ročník Evropského týdne programování bude zahájen 6. října 2022. Letošní týden programování se bude konat ve dnech 8. až 23. října 2022.

Schoolboy uses laptop to program software

Evropský týden programování 2022 bude stavět na úspěchu předchozích let. V roce 2021 se této iniciativy zúčastnily 4 miliony lidí ve více než 80 zemích po celém světě. V roce 2021 byl průměrný věk účastníka týdne programování 11 let a téměř polovina (49 %) účastníků byly ženy nebo dívky. Počet aktivit týdne programování se každoročně zvyšuje z 300 v roce 2013 na 78,000 v roce 2021 a cíl pro rok 2022 je 100,000. Z 78,000 akcí v roce 2021 se 88 % akcí pořádaných v loňském roce v rámci Evropského týdne programování konalo ve školách a ukázalo se, jak dobře lze kódovat ve třídě.

Roberto Viola, generální ředitel pro komunikační sítě, obsah a technologie v Evropské komisi, uvedl: „Desetileté výročí je okamžikem, jak zamyslet se nad pokrokem, a v průběhu let jsme svědky toho, že Evropský týden programování přešel ze své síly na sílu. Počet účastníků se každý rok stále výrazně zvyšuje a skutečnost, že většina akcí se nyní koná ve školách, ukazuje, že naše úsilí o posílení postavení učitelů, aby mohli kódovat výuku ve třídě, se skutečně vyplatí.“

Týden programování10. výročí

Během letošního ročníku je pořádána široká škála aktivit. Sahají od činností, jako je CodyTrip, masivní on-line školní výlet do Procidy, Baia a Neapol v Itálii, udělení nové značky „EU Code Week School“ v Nizozemsku, konference o rozvoji kompetencí souvisejících s algoritmickým myšlením v Maďarsku, hackathony ve třídách v Irsku až po bezplatný interaktivní veletrh pro mladé a staré na Humboldtově fóru v Berlíně (Německo), školu týdne programování pro pedagogy a bezplatné on-line lekce při programování na Maltě a akci v Rumunsku, která vybízí studenty středních škol, aby prozkoumali sebevyjádření prostřednictvím využití technologií v uměleckých projektech. Týden programování rovněž nezapomněl kódovací činnosti, které lze provádět bez elektronických zařízení, čímž se zmenšují překážky v přístupu a kódování do každé školy bez ohledu na úroveň jejich financování a dostupné vybavení.

Každý může být organizátorem činnosti a využít více zdrojů k tomu, aby mohl do svých výukových postupů začlenit programování a programování. Tyto materiály jsou k dispozici ve 29 jazycích a jsou poskytovány bezplatně.

Kromě toho se v období od 10. října do 16. listopadu 2022 pořádá Bootcamp Evropského týdne programování, což je otevřený on-line kurz. Tento Bootcamp, který se zaměřuje na učitele od předškolní po středoškolské vzdělávání v Evropě i mimo ni, je pro učitele všech předmětů příležitostí k rozvoji dovedností, které potřebují k tomu, aby učinili první kroky jako digitální tvůrci.

Pro ty, kteří se zajímají o výzvu, nebude Evropský týden programování zklamán! Týden programování č. 4: Všechny výzvy motivují účastníky k tomu, aby spojili své aktivity s jinými akcemi organizovanými přáteli, kolegy nebo známými. Účastníci, kteří spojují aktivity z 10 různých organizátorů nebo ze tří různých zemí, obdrží certifikát excelence týdne programování.

O Evropském týdnu programování

Evropský týden programování je dnes již desátý ročník iniciativy na místní úrovni, kterou podporuje Evropská komise a jejímž cílem je zábavným a poutavým způsobem přinášet programování a digitální gramotnost všem, přičemž aktivity organizují po celém světě učitelé a nadšenci. Přispívá k cílům digitální dekády EU, podle nichž by alespoň 80 % obyvatelstva EU mělo mít do roku 2030 základní digitální dovednosti.

Propojení

Registrace Bootcampu v rámci Evropského týdne programování: https://bit.ly/3dSrdos

Evropský týden programování: https://codeweek.eu/about/

Blog Evropského týdne programování: https://blog.codeweek.eu/

Mapa Evropského týdne programování: https://codeweek.eu/events

Srovnávací přehled: https://codeweek.eu/scoreboard

Týden programování spustí facebookovou stránku: https://www.facebook.com/events/398952719092930

Facebook Group for Teachers: https://www.facebook.com/groups/774720866253044/

Více informací

Pro více informací se zaregistrujte do zpravodaje Týdne programování a sledujte nás na sociálních médiích. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na: info@codeweek.eu. 

Ke stažení

Albanian
Stáhnout 
Bulgarian
Stáhnout 
Croatian
Stáhnout 
Estonian
Stáhnout 
Hungarian
Stáhnout 
Lithuanian
Stáhnout 
Macedonian
Stáhnout 
Montenegrin
Stáhnout 
Portuguese
Stáhnout 
Romanian
Stáhnout 
Ukranian
Stáhnout