Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise pořádá panel evropských občanů o virtuálních světech

Komise dnes v Bruselu pořádá evropskou panelovou diskusi občanů, která občanům umožňuje formulovat doporučení ohledně vize, zásad a opatření s cílem zajistit, aby virtuální světy v EU byly spravedlivé a vhodné pro lidi.

©GettyImages

Panel poskytne seznam doporučení, která podpoří práci Komise v oblasti virtuálních světů a budoucnosti internetu. Pomůže utvářet zásady virtuálních světů zaměřených na lidi a evropské hodnoty a dodržování evropských pravidel.

Komise rovněž zveřejňuje výsledky studie „Rozšířená realita: Příležitosti, úspěchy a výzvy, posouzení silných a slabých stránek využívání technologií rozšířené reality v odvětví zdravotní péče a vzdělávání, což bude podkladem pro tuto iniciativu.

Dubravka Šuica, místopředsedkyně pro demokracii a demografii, přivítá v Bruselu 150 občanů, kteří byli náhodně vybráni ve 27 členských státech. Dnes se k nim budou výjimečně připojit občané Ukrajiny, a to v souvislosti s nevyprovokovanou a neodůvodněnou agresí Ruska.

Místopředsedkyně Šuica k tomu uvedla:

Od zahájení Konference o budoucnosti Evropy se panelové diskuse občanů staly pravidelným rysem našeho demokratického života, v němž mají občané přímý vliv na tvorbu politik EU. Panelové diskuse občanů otevírají novou fázi poradní demokracie a poskytnou občanům příležitost předložit nápady a doporučení týkající se klíčových iniciativ, které budou mít dopad na jejich život. Tyto panely jsou rovněž oslavou demokracie. Při této konkrétní příležitosti jsme rok po brutální invazi Ruska vyjádřili neochvějnou podporu Ukrajině a pozvali jsme několik ukrajinských přátel, aby se k nám připojili a podělili se o své svědectví.

Jedná se o druhou novou generaci panelů občanů, které byly zahájeny v návaznosti na konferenci o budoucnosti Evropy, jak oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Uniev roce 2022, s cílem podpořit účast občanů na procesu tvorby politik Evropské komise v některých klíčových oblastech politiky. První panelová diskuse občanů příští generace o plýtvání potravinami se konala v období od prosince 2022 do února 2023.

Related content

Panel evropských virtuálních světů – 1. zasedání

Event | 24 Únor 2023

Komise zahajuje novou panelovou diskusi občanů, která občanům umožní formulovat doporučení ohledně vize, zásad a opatření s cílem zajistit, aby virtuální světy v EU byly spravedlivé a vhodné pro lidi. Rozpravy v plénu budou přenášeny po internetu.