Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
Digibyte | Publikace

Komise spustila internetové stránky, které mají sledovat přijímání klíčových internetových norem v celé EU

Komise spustila internetové stránky pro sledování zavádění klíčových internetových norem.

Search bar looking for key internet standards

Komise dne 24. listopadu 2022 spustila internetové stránky EU pro monitorování zavádění internetových norem.

To navazuje na závazek pracovat na podpoře zavádění norem bezpečnosti internetu, který byl oznámen ve strategii kybernetické bezpečnosti EU z roku 2020, a na oznámení plánu na vytvoření internetových stránek pro monitorování v rámci normalizační strategie z roku 2022.

Internetové stránky podrobně popisují současnou úroveň zavádění souboru mezinárodně dohodnutých internetových norem v celé EU. Tyto internetové normy jsou považovány za zásadní pro zajištění otevřenosti, interoperability a kybernetické bezpečnosti internetové komunikace.

Internetové stránky se zaměřují na těchto pět kategorií internetových norem:

  1. Prohlížení – Hypertextový přenosový protokol
  2. Směrování – vzájemně dohodnuté normy pro zajištění bezpečnosti
  3. E-mail – moderní normy e-mailové bezpečnosti
  4. Pojmenování – systém názvů domén
  5. Adresování – verze 6 internetového protokolu

Sledování zavádění těchto norem umožní Komisi a členským státům prosazovat osvědčené postupy a urychlit jejich zavádění na podporu vize EU týkající se otevřeného, globálního a bezpečného internetu.

V současné době je na internetových stránkách k dispozici 5 technických zpráv o internetových normách, které vypracovalo Společné výzkumné středisko Komise. Internetové stránky budou každých 6 měsíců aktualizovány o nejnovější informace o zavádění internetových norem v EU.

Souvislosti

Komunikace přes internet se řídí souborem mezinárodně dohodnutých internetových norem. S technologickým pokrokem a vývojem hrozeb je nezbytné tyto normy aktualizovat, aby se zlepšila bezpečnost internetu.

Internetové normy schvaluje pracovní skupina pro internetové inženýrství (IETF) na základě konsensu. Jsou volně dostupné a nasazeny na dobrovolném základě. Zavádění nejaktuálnějších norem však pomáhá zajistit bezpečnost a zabezpečení našich on-line činností a interakcí. To zahrnuje snížení počtu spamu a narušení soukromí, přijetí opatření proti krádeži identity, zlepšení bezpečnosti při prohlížení a další.

Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu, zveřejněná v prosinci 2020, nastiňuje cíl „urychlit zavádění klíčových internetových norem včetně IPv6 a zavedených standardů bezpečnosti internetu a osvědčených postupů pro DNS, směrování a bezpečnost e-mailů, aniž by byla vyloučena regulační opatření“.

Na tomto základě vypracovalo Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CNECT) studii spolu se Společným výzkumným střediskem Komise (JRC) jako fakticky podložený vstup pro možné další kroky.

Strategie EU pro normalizaci z února 2022 pak představovala koncept „internetových stránek pro monitorování zavádění standardů“, na nichž začala pracovat GŘ CNECT a Společné výzkumné středisko. Zaměřuje se na sledování zavádění mezinárodně dohodnutých norem. To podporuje pozitivní vizi otevřeného, globálního internetu, který EU prosazuje a prosazuje na celém světě.