Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise zveřejnila vůbec první výhled evropského mediálního průmyslu

Komise zveřejnila vůbec první Výhled evropského mediálního průmyslu, který analyzuje trendy v audiovizuálním odvětví, v odvětví videoher a zpravodajských médií.

audiovisual equipment

© sutiporn - iStock Getty Images Plus

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton představil zprávu na Evropském filmovém fóru, které se konalo na festivalu v Cannes.

Zpráva Media Outlook poskytuje údaje o trhu a identifikuje výzvy a základní technologické trendy společné mediálnímu průmyslu.

 

Kompletní tisková zpráva

 

Related content