Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Komise zveřejnila pracovní dokument útvarů Komise o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah

Komise zveřejnila zprávu o uplatňování nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah (nařízení (EU) 2017/1128), kterou podpořila studie o praktickém uplatňování pravidel přenositelnosti poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah (SMART 2019/0024).

Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva o uplatňování nařízení (EU) 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Podle nařízení o přenositelnosti jsou placené on-line služby poskytující obsah povinny poskytovat svým účastníkům přeshraniční přenositelnost, pokud cestují nebo dočasně pobývají v jiných členských státech, a to bez dodatečných nákladů. Musí poskytovat přístup ke stejnému obsahu a funkcím, které jsou nabízeny v členském státě bydliště účastníka.

Tento pracovní dokument útvarů Komise informuje o uplatňování nařízení. Jak vyžaduje článek 10, zahrnuje posouzení uplatňování pravidel přenositelnosti poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah s ohledem na právní, technologický a hospodářský vývoj. Celkově se ukázalo, že pravidla přenositelnosti fungují dobře pro zúčastněné strany, tj. spotřebitele, poskytovatele služeb a nositele práv. Od doby, kdy je v platnosti nařízení o přenositelnosti, byl zjištěn pouze omezený počet problémů.

Tento pracovní dokument útvarů Komise byl předložen Evropskému parlamentu a Radě.

Inteligentní studie 2019/0024 o nařízení o přenositelnosti

Studie posoudila uplatňování pravidel přenositelnosti poskytovateli on-line služeb poskytujících obsah, zkušenosti spotřebitelů, jakož i dopady nařízení o přenositelnosti na poskytovatele služeb a nositele práv.

Ke stažení

1) Staff Working Document - Report on the application of Regulation (EU) 2017/1128 on cross-border portability of online content services in the internal market
Stáhnout 
2) SMART 2019-0024 Study on Portability Regulation 2017.1128
Stáhnout 
3) Flash Eurobarometer 477a, Accessing Content Online, Cross-border Portability of Online Content Services and Intra-EU Calls, April 2019
Stáhnout 
4) European Audiovisual Observatory, First feedback from the implementation of the Portability Regulation by free online video services, July 2019
Stáhnout 
5) Portability regulation – Letter sent to competent national authorities by Director General of DG Connect, July 2018
Stáhnout 
6) Impact Assessment SWD (2015) 270 final
Stáhnout