Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Komise zveřejnila dvě studie s cílem zmapovat výzvy a příležitosti pro kulturní a kreativní odvětví v digitálním desetiletí

Cílem obou studií je poskytnout kreativním podnikatelům, akademickým pracovníkům, tvůrcům vnitrostátních politik, jakož i tvůrcům politik EU konkrétní nápady a způsoby dalšího zkoumání.

Na kulturní a kreativní odvětví má velký dopad digitální transformace naší společnosti a hospodářství. V průběhu let se digitální spotřeba výrazně zvýšila, zatímco tvůrčí odvětví i nadále inspirovala Evropany. Kreativní odvětví rovněž čelila četným novým výzvám, aby se přizpůsobila rychle se vyvíjející digitální realitě.

Ačkoli digitální technologie nemají stejný dopad na všechna kulturní a kreativní odvětví, je důležité zmapovat výzvy a příležitosti digitálních technologií, jako je umělá inteligence (UI), neboť mohou mít dopad v celém hodnotovém řetězci, od výroby po distribuci a propagaci.

Studie analyzují vývoj ze dvou hledisek:

Studie o příležitostech a výzvách technologií umělé inteligence pro kulturní a kreativní odvětví

Tato studie mapuje konkrétní příklady organizací využívajících umělou inteligenci v deseti kreativních odvětvích: Hudba, film, videohry a imerzivní obsah, zpravodajská média/novinálství, knižní vydavatelství, architektura, muzea a dědictví, vizuální umění, výkonné umění, peněžní prostředky a design. Poskytuje doporučení pro řešení problémů v pěti oblastech, zejména přístup k údajům, přístup k dovednostem, transparentnost, kolaborativní ekosystémy a přístup k financování; zohlednění široké rozmanitosti potřeb napříč odvětvími, včetně malých subjektů.
Studie mimo jiné zdůrazňuje význam interoperability údajů, vyzývá kreativní odvětví, aby určila společné cíle a prozkoumala datové standardy, a doporučuje tvůrcům politik, aby podporovali výměnu znalostí mezi začínajícími technologickými podniky a kreativními odvětvími.

Studie o autorském právu a nových technologiích: Správa údajů v oblasti autorského práva a umělá inteligence

Tato studie se zabývá dopadem nových technologií na CCS z hlediska autorského práva a je rozdělena do dvou částí. První se zabývá možným využitím nových technologií ke zlepšení správy údajů souvisejících s obsahem chráněným autorským právem a poskytuje nápady na zvýšení interoperability metadat. Druhá část se zabývá výzvami souvisejícími s autorským právem, které přináší využívání umělé inteligence, včetně možných vznikajících právních otázek souvisejících s interakcí mezi právním rámcem autorského práva a umělou inteligencí. 

Základní informace

Obě studie zadává GŘ Connect a přispívají k evropské digitální dekádě, vizi a cestám Evropské komise pro digitální transformaci Evropy do roku 2030.