Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise usiluje o zpětnou vazbu ke zlepšení přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru a mobilních aplikací

Dne 19. července zahájila Komise veřejnou konzultaci o přezkumu směrnice o přístupnosti internetových stránek.

keyboard key with the word feedback

Od 23. června 2021 mají všechny internetové stránky veřejného sektoru a mobilní aplikace v EU zákonnou povinnost být přístupné osobám se zdravotním postižením. Posledním krokem je nyní přezkum uplatňování směrnice v praxi. Za tímto účelem získá dnešní konzultace zpětnou vazbu od občanů, zejména od osob se zdravotním postižením, ale také od podniků, on-line platforem, akademických pracovníků, orgánů veřejné správy a všech ostatních zúčastněných stran.

On -line konzultace bude sama přístupná čtenářům obrazovky, bude přeložena do všech úředních jazyků EU a bude k dispozici v kratší snadno čitelné verzi pro osoby s kognitivním postižením. Bude otevřeno do 25. října 2021. Výsledky konzultace budou podkladem pro přezkum a pomohou zlepšit dopad směrnice na zpřístupnění internetových stránek veřejného sektoru a mobilních aplikací. Zjištění přezkumu budou zveřejněna v přístupném formátu v červnu 2022.