Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise zřídila středisko pro uchovávání digitálních záznamů o kulturním dědictví a zahajuje projekty na podporu digitálních inovací ve školách

Komise tento týden zřídila evropské centrum kompetencí, jehož cílem je zachovat a zachovat evropské kulturní dědictví. Středisku, které bude fungovat po dobu tří let, bylo z programu Horizont 2020 poskytnuto až 3 miliony EUR. Vytvoří digitální prostor pro spolupráci pro zachování kulturního dědictví a umožní přístup k archivům údajů, metadat, standardů a pokynů.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare v Itálii koordinuje tým 19 příjemců, kteří pocházejí z 11 členských států EU, Švýcarska a Moldavska. Komise dnes prostřednictvím programu Horizont 2020 rovněž zahájila dva projekty na podporu digitálního vzdělávání v hodnotě až 1 milionu eur. První projekt, Mensi, se zaměřuje na mentorství pro zlepšování školní docházky a bude probíhat do února 2023. Cílem programu Mensi je mobilizovat 120 škol v 6 členských státech (Belgie, Česko, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Portugalsko) a Spojené království, aby pokročily v digitálních inovacích, zejména v malých nebo venkovských školách a pro sociálně znevýhodněné studenty. Druhý projekt, iHub4Schools, bude probíhat do června 2023 a díky vytvoření regionálních inovačních center a modelu mentorování urychlí digitální inovace ve školách. Zúčastní se jich 600 učitelů ze 75 škol a centra budou zřízena v 5 zemích (Estonsko, Litva, Finsko, Spojené království, Gruzie). Itálie a Norsko budou mít rovněž prospěch z režimu odborného vedení.