Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise vítá politickou dohodu o zahájení programu Unie pro bezpečnou konektivitu IRIS²

Komise uvítala politickou dohodu dosaženou dne 17. listopadu mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027 s rozpočtem ve výši 2,4 miliardy EUR.

photo of a satellite flying over Europe and Northern Africa

iStock photo Getty images plus

 Cílem programu je zavést družicovou konstelace EU nazývanou „IRIS²“ (infrastruktura pro odolnost, propojení a bezpečnost prostřednictvím družic). Jednání byla nyní ukončena, což připravilo půdu pro konečné schválení právního znění Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Kompletní tisková zpráva