Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Dezinformace o koronaviru: online platformy přijímají nová opatření a vyzývají k tomu, aby se ke kodexu připojilo více aktérů

Komise zveřejnila zprávy společností Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft a Google o opatřeních přijatých v červnu v boji proti dezinformacím o koronaviru. Stávající signatáři a Komise rovněž vyzývají nové společnosti, aby se připojily k kodexu zásad boje proti dezinformacím, neboť to pomůže rozšířit jeho dopad a zvýšit jeho účinnost.

" "

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla:

Program monitorování dezinformací o COVID-19 umožnil sledovat důležitá opatření zavedená on-line platformami. Vzhledem k tomu, že nové varianty viru se šíří a očkování pokračuje plným tempem, je zásadní dostát svým závazkům. Se zájmem očekáváme posílení kodexu.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, dodal:

EU dostála svému slibu dodat dostatek dávek, aby bylo možné bezpečně naočkovat každého občana EU. Všechny zúčastněné strany nyní musí převzít svou odpovědnost a pohnat váhavost vůči očkování vyvolaná dezinformacemi. Zatímco kodex posilujeme spolu s platformami a signatáři, vyzýváme nové signatáře, aby se připojili k boji proti dezinformacím.

Například kampaň TikTok na podporu očkování spolu s irskou vládou oslovila více než jeden milion názorů a více než 20,000 osob. Společnost Google pokračuje ve spolupráci s orgány veřejného zdraví a zobrazuje informace o místech, kde lze se nechat očkovat v rámci Google Search and Maps. Funkce je dostupná ve Francii, Polsku, Itálii, Irsku a Švýcarsku.

Na Twitteru nyní mohou uživatelé pomocí automatizovaných systémů snáze odhalit porušování politiky, kterou tato platforma uplatňuje v souvislosti s covidovou pandemií. Microsoft rozšířil své partnerství s platformou NewsGuard, která je součástí rozšířených funkcí Edge a varuje před internetovými stránkami, které šíří dezinformace.

Facebook spolupracoval s mezinárodními zdravotnickými orgány s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek a s výzkumnými pracovníky na Michiganské státní univerzitě (MSU) s cílem lépe odhalovat a přiřazovat deepfakes.

Toto společné úsilí musí pokračovat vzhledem k přetrvávajícím a složitým výzvám, které dezinformace na internetu stále představují. Program Komise pro monitorování dezinformací o COVID-19 byl prodloužen do konce roku 2021 a zprávy budou nyní zveřejňovány každé dva měsíce.

Další soubor zpráv bude zveřejněn v září. V návaznosti na nedávno zveřejněné pokyny zahájili signatáři proces posílení kodexu a vyhlásili společnou výzvu k vyjádření zájmu pro potenciální nové signatáře. 

Přístup ke zprávám