Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Kybernetická bezpečnost sítí 5G: Komise žádá agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost, aby vypracovala systém certifikace

Komise pověřila Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), aby připravila systém certifikace kybernetické bezpečnosti EU pro sítě 5G, který pomůže řešit rizika související s technickými slabými místy sítí a dále posílí jejich kybernetickou bezpečnost. Certifikace hraje zásadní úlohu při zvyšování důvěry a bezpečnosti digitálních produktů a služeb – v současné době však v Evropě existují různé systémy certifikace bezpečnosti pro produkty IT, včetně sítí 5G.

grafika znázorňující zámek s promítanými digitálními objekty

Jednotný společný systém certifikace by podnikům usnadnil přeshraniční obchodování a zákazníkům by umožnil pochopit bezpečnostní prvky daného výrobku nebo služby.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl: 

Bezpečnost je jádrem zavádění technologie 5G. Certifikace platná pro celou EU v kombinaci s dalšími typy opatření v souboru nástrojů EU pro 5G podporuje naše úsilí o optimalizaci bezpečnosti sítí 5G a řešení technických slabých míst. Proto je důležité, aby členské státy dosáhly dalšího pokroku při provádění souboru nástrojů.

Výkonný ředitel Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost Juhan Lepassaar uvedl:

Certifikace sítí 5G se stává logickým dalším krokem strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu. Nová iniciativa vychází z opatření, která již byla provedena za účelem zmírnění kybernetických rizik spojených s technologií 5G.

Žádost o vytvoření systému je v souladu s aktem o kybernetické bezpečnosti, kterým se stanoví evropský rámec pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, a byla rovněž oznámena v nové strategii kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu. Komise brzy přijme svůj první průběžný program Unie pro certifikaci kybernetické bezpečnosti.

Více informací