Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Kybernetická bezpečnost: EU zahajuje první fázi zavádění evropské infrastruktury přeshraničních bezpečnostních operačních středisek

Komise v koordinaci s Evropským centrem kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (ECCC) zveřejňuje výzvu k vyjádření zájmu o výběr subjektů v členských státech, které budou hostit a provozovat přeshraniční platformy pro odhalování kybernetických hrozeb, z nichž každý sdružuje příslušné veřejné subjekty z několika členských států, jakož i soukromé subjekty.

Jak bylo oznámeno v Evropské strategii kybernetické bezpečnosti z roku 2020 a v nedávné době podrobněji rozvedeno ve společném sdělení o evropské politice kybernetické obrany, jedná se o první fázi vytváření přeshraniční infrastruktury evropských bezpečnostních operačních středisek (SOC) poháněných umělou inteligencí (UI) a dalšími špičkovými technologiemi.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, prohlásila:

Bezpečný kyberprostor je základem našeho digitálního života, digitální ekonomiky a svrchovanosti EU. Tato nová evropská infrastruktura je nezbytná pro vybudování základů a díky budoucímu mechanismu solidarity bude zaváděna ještě ve větším měřítku.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Rychlost odhalování je klíčovým faktorem reakce na kybernetické hrozby. Zavedením evropské infrastruktury SOC zlepšujeme dobu odezvy a usnadňujeme spolupráci s cílem dosáhnout skutečného evropského kybernetického štítu. 

Přeshraniční bezpečnostní operační střediska budou společně s Evropským centrem kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zadávat zakázky na nástroje a služby pro odhalování kybernetických hrozeb, které nejprve přispějí částkou 30 milionů EUR v rámci programu Digitální Evropa. Program bude rovněž financovat až 72,5 milionu EUR ve formě grantů na odhalování kybernetických hrozeb v návaznosti na nedávno zveřejněnou výzvu k předkládání návrhů.

O tyto granty mohou rovněž požádat střediska nebo platformy s cílem doplnit investice vyplývající ze společného zadávání veřejných zakázek s Evropským centrem kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.

Více informací