Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Digitální práva a zásady: digitální transformace pro občany EU

Komise vítá včerejší dohodu s Parlamentem a Radou o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách. Prohlášení, které bylo navrženo v lednu, stanoví jasný referenční bod o druhu digitální transformace zaměřené na člověka, kterou EU podporuje a brání doma i v zahraničí.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Vychází z klíčových hodnot a svobod EU a bude přínosem pro všechny jednotlivce i podniky. Prohlášení bude rovněž vodítkem pro tvůrce politik a podniky, pokud jde o nové technologie. Prohlášení se zaměřuje na šest klíčových oblastí: občané jako středobod digitální transformace, solidarita a začlenění; svobodu volby, účast na digitálním životě; bezpečnost a zabezpečení; a udržitelnost.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: 

Digitální transformace spočívá v zajištění bezpečnosti technologií. Že pracují v našich zájmech a respektují naše práva a hodnoty. Zásady uvedené v prohlášení o digitálních právech a zásadách budou i nadále podporovány právními předpisy EU.

Komisař Thierry Breton uvedl: 

Prohlášení o digitálních právech a zásadách zajistí, aby Evropa byla kontinentem, který hledá pokyny pro digitální transformaci. Zakotvuje hodnoty, na nichž již pracujeme, jako je špičkový konektivita, přístup k veřejným službám a bezpečný digitální svět.

Více informací