Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
Press release | Publikace

Akt o digitálních službách: Komise zřizuje nové Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost

Poté, co vstoupil v platnost akt o digitálních službách, nová přelomová pravidla EU pro bezpečnější a odpovědnější online prostředí, zřizuje Společné výzkumné středisko Komise Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost (ECAT).

Bude podporovat prosazování nových pravidel s špičkovými technickými a vědeckými odbornými znalostmi.

ECAT bude mít své hlavní sídlo v lokalitě JRC v Seville, přičemž zaměstnanci budou rovněž umístěni v Bruselu a Ispře. Očekává se, že bude plně funkční v prvním čtvrtletí roku 2023 a jeho cílem je stát se těžištěm mezinárodního výzkumu v této oblasti a působit jako znalostní centrum pro prověřené výzkumné pracovníky, kteří analyzují údaje poskytnuté v rámci aktu o digitálních službách.

Akt o digitálních službách vyzývá ke zvýšenému dohledu nad algoritmickými systémy, které používají velmi velké online platformy a vyhledávače. To zahrnuje způsob moderování obsahu a navrhování informací uživatelům. Nové středisko bude Komisi podporovat při posuzování toho, zda je fungování těchto algoritmů v souladu s povinnostmi v oblasti řízení rizik podle aktu o digitálních službách.

Aby bylo zajištěno, že Komise bude vybavena nejlepšími talenty v této oblasti, zahájilo JRC náborovou kampaň pro odborníky v oblasti datové vědy, algoritmického designu, algoritmického auditu a dalších úzce propojených oblastí. Přihlášky lze podávat do 9. ledna 2023. Kromě náboru ve Společném výzkumném středisku Komise v současné době rovněž přijímá pracovníky pro tým DSA na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT).

Další informace o aktu o digitálních službách