Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Akt o digitálních službách: Komise vítá politickou dohodu ohledně pravidel zajišťujících bezpečné a odpovědné on-line prostředí

Komise vítá rychlou politickou dohodu, které dnes dosáhly Evropský parlament a členské státy EU ohledně návrhu aktu o digitálních službách, který Komise navrhla v prosinci 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Akt o digitálních službách stanoví zcela nový standard odpovědnosti online platforem za nezákonný a škodlivý obsah. Poskytne lepší ochranu uživatelům internetu a jejich základním právům a vymezí jednotný soubor pravidel na vnitřním trhu, což pomůže menším platformám v rozvoji.

Kompletní tisková zpráva