Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
News article | Publikace

EU vstupuje do éry exa-kapacity oznámením nových hostingových stránek pro superpočítače

Špičkový exakapacitní superpočítač, JUPITER umístěný v Německu s superpočítači střední třídy Daedalus, Levente, CASPIr a EHPCPL v Řecku, Maďarsku, Irsku a Polsku.

V celé EU bylo vybráno pět středisek pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, která budou hostit a provozovat novou generaci evropských superpočítačů. Německo bude hostitelem prvního evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku s exa-kapacitou. Čtyři nové superpočítače střední třídy budou umístěny v Řecku, Maďarsku, Irsku a Polsku.

Jupiter, první exakapacitní superpočítač společného podniku EuroHPC

Dne 15. června 2022 evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) oznámil, že Supercomputing Centre Jülich (Forschungszentrum Jülich – FZJ) v Německu bylo vybráno k tomu, aby hostilo a provozovalo špičkový exakapacitní superpočítač, tj. stroj schopný provádět alespoň jeden exaflop (v miliardách operací za sekundu). Očekává se, že superpočítač JUPITER, první svého druhu v EU, se řadí mezi tři nejlepší superpočítače na světě.

Schopnost exa-kapacity představuje pro EU významný technologický milník s velkým vědeckým, průmyslovým a společenským významem. Umožní řešit mimořádně důležité problémy, které nebylo možné vyřešit před několika lety v oblastech, které mají pro evropské občany velký význam, jako je zdraví, biologie, klima, energetika, bezpečnost a materiály. Očekává se pozitivní dopad na evropskou vědeckou excelenci, neboť nebývalá úroveň výpočtů a vyšší přesnost zlepší kvalitu a sníží náklady na výzkum.

Čtyři nové superpočítače střední třídy

Společný podnik EuroHPC rovněž oznámil, že národní infrastruktura pro výzkum a technologie (GRNET) v Řecku, vládní agentura pro rozvoj IT (KIFU) v Maďarsku, National University of Ireland Galway a Academic Computer Centre Cyfronet AGH (Cyfronet) v Polsku byly vybrány k umístění čtyř nových superpočítačů střední třídy (petakapacitních a pre-exakapacitních). Tyto stroje budou k dispozici pro širokou škálu evropských uživatelů ve výzkumné a vědecké obci, jakož i pro průmysl a veřejný sektor. Daedalus (GR), Levente (HU), CASPIr (IE) a EHPCPL (PL) umožní další rozvoj nových vědeckých a průmyslových aplikací (např. přesné lékařství, vývoj nových léků, léčebných postupů a materiálů, boj proti změně klimatu a bioinženýrství).  

Partnerství mezi společným podnikem EuroHPC a hostitelskými subjekty

Hostitelské subjekty byly vybrány na základě výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné v prosinci 2021 společným podnikem EuroHPC v souladu s nařízením Rady (EU) 2021/1173.

Nové superpočítače budou financovány z programu Digitální Evropa, programuHorizont Evropa a z příspěvků zúčastněných států společného podniku. Společný podnik bude spolufinancovat až 50 % celkových nákladů na exakapacitní superpočítač s maximálním finančním příspěvkem ve výši 250 milionů EUR a až 35 % celkových nákladů na superpočítače střední třídy s celkovým maximálním příspěvkem ve výši 120 milionů EUR. Doplňkovou částku uhradí zúčastněný stát, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněné státy hostitelského konsorcia. Pět vybraných hostitelských subjektů bude superpočítače provozovat jménem společného podniku EuroHPC.

V příštích měsících podepíše společný podnik EuroHPC s vybranými hostitelskými subjekty dohody, které umožní stabilní a strukturované partnerství pro pořízení a provoz superpočítačů. Očekává se, že superpočítače začnou fungovat v roce 2023 pro evropské uživatele z akademické obce, průmyslu a veřejného sektoru. Očekává se, že výzvy k podávání nabídek pro jejich veřejné zakázky budou zveřejněny v brzké době.

Více informací naleznete v této tiskové zprávě společného podniku EuroHPC.

Souvislosti

Společný podnik EuroHPC je právní a financující subjekt vytvořený v roce 2018 s cílem umožnit zúčastněným zemím EU a EuroHPC koordinovat své úsilí a sdružovat své zdroje s cílem učinit z Evropy světového lídra v oblasti superpočítačů. V červenci 2021 přijala Rada nařízení o společném podniku EuroHPC, které přineslo další investice ve výši 7 miliard EUR na zajištění nejnovějších superpočítačů a kvantových počítačů a na podporu ambiciózního programu EU pro výzkum a inovace v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky.

Společný podnik EuroHPC již začal vybavovat EU infrastrukturou na světové úrovni pre-exakapacitními a peta-kapacitními superpočítači a vyvíjet technologie, aplikace a dovednosti nezbytné pro dosažení plných exakapacitních schopností do roku 2023. K dnešnímu dni je plně v provozu pět superpočítačů: LUMI ve Finsku (která na světě zaujímá třetí místo), Vega ve Slovinsku, MeluXina v Lucembursku, Discoverer v Bulharsku a Karolina v České republice. Brzy budou k dispozici tři další superpočítače: Leonardo v Itálii, MareNostrum5 ve Španělsku a deucalion v Portugalsku.