Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

EU investuje 13,5 miliardy eur do výzkumu a inovací na období 2023–2024

Komise dnes přijala hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2023–2024 s částkou přibližně 13,5 miliardy eur na podporu výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropě při hledání průlomových řešení environmentálních, energetických, digitálních a geopolitických výzev.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

V rámci širšího programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa s rozpočtem 95,5 miliardy eur přispěje toto financování k tomu, aby EU dosáhla svých cílů v oblasti klimatu, zvýšila energetickou odolnost a rozvíjela hlavní digitální technologie. Bude se rovněž zabývat cílenými opatřeními na podporu Ukrajiny, posílení ekonomické odolnosti a přispění k udržitelnému oživení po pandemii COVID-19.

Kompletní tisková zpráva