Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Pravidla EU pro volání v rámci EU účinně chrání občany před nadměrnými cenami

Jak hodnotící zpráva Komise, tak výsledky průzkumu Eurobarometru o dopadu pravidel zajišťujících cenově dostupnou komunikaci v rámci EU ukazují, že pravidla EU se ukázala jako účinná: od roku 2019 mají Evropané nižší maloobchodní ceny za hovory pocházející z jednoho členského státu a končící v jiných členských státech.

photo of a young woman using a mobile with a city background

iStock photo Getty images plus

Opatření, která jsou v platnosti od května 2019, pomáhají občanům v EU zůstat snadněji v kontaktu se svou rodinou a přáteli, kteří jsou v EU v zahraničí, a přispívají tak k dosažení účinného jednotného evropského trhu.  Podle průzkumu mají spotřebitelé v průměru prospěch ze snížených cen o více než 60 %. Kromě toho 27 % spotřebitelů v EU komunikuje s lidmi v jiných zemích EU nejméně několikrát měsíčně prostřednictvím hovorů, textových zpráv nebo internetu a pro něž by pravidla stále sloužila jako ochrana před nadměrnými cenami.

Komise posoudila dopad opatření na výzvy v rámci EU na základě průběžného sledování provádění pravidel a výměn se zúčastněnými stranami, jakož i na základě stanoviska sdružení BEREC k regulaci komunikací v rámci EU. Komise bude i nadále shromažďovat informace za účelem analýzy využívání a vývoje opatření.

Další posouzení bude následovat po analýze výsledků průzkumné konzultace na téma „Budoucnost odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury“, která je otevřena do 19. května 2023. Celkové posouzení přispěje k rozhodnutí o dalších krocích.