Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

EU podporuje zavádění infrastruktur pro digitální konektivitu s finančními prostředky ve výši téměř 150 milionů eur v rámci Nástroje pro propojení Evropy

Evropská komise dnes vybrala 38 projektů, které obdrží finanční prostředky EU na podporu bezpečné, zabezpečené a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury, včetně gigabitových sítí a sítí 5G v celé Evropě.

Connecting Europe Facility - Digital

European Commission

Celkový grant EU ve výši téměř 150 milionů EUR bude rozdělen na výše uvedené projekty, studie proveditelnosti nebo práce, které byly vybrány z návrhů obdržených v rámci první výzvy Nástroje pro propojení Evropy – Digitální technologie (CEF Digital). Úplný seznam výsledků najdete zde.

Rozsah financovaných projektů se pohybuje od infrastruktur sítí 5G v místních a venkovských komunitách a podél hlavních evropských dopravních koridorů až po zavádění podmořských kabelů na území Unie nebo propojující EU se třetími zeměmi, jakož i realizaci propojení cloudové infrastruktury a evropské infrastruktury služeb pro řešení problémů DNS.

Vybrané projekty s podporou Nástroje pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií zlepší infrastrukturu 5G a páteřní konektivitu v Evropě. To má zásadní význam pro dosažení digitální transformace Evropy a cílů EU v oblasti konektivity pro příští desetiletí, konkrétně zajištění toho, aby všechny domácnosti v EU měly gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti byly do roku 2030 pokryty připojením 5G.

Program financování Nástroje pro propojení Evropy rovněž posílí evropské a mezinárodní sítě konektivity podporou nových nebo modernizací stávajících páteřních infrastruktur v EU a s podobně smýšlejícími třetími zeměmi. To má zásadní význam pro propojení digitálních kapacit, jako je cloud, data a výpočetní technika, které odpovídají ambici EU být digitálně svrchovaná.

Další výzvy k předkládání návrhů jsou stanoveny v pracovním programu Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti. 

Pozadí

S plánovaným rozpočtem ve výši až 2 miliard eur do roku 2027 podpoří Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií digitální transformaci a cíle evropské digitální dekády pro pevnou a mobilní konektivitu. Je součástí programu Nástroje pro propojení Evropy, který podporuje investice do transevropských digitálních, dopravních a energetických sítí v hodnotě 33,7 miliardy eur na období 2021–2027.

Pro více informací

Nástroj pro propojení Evropy – Druhé výzvy k předkládání návrhů

Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií