Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

EU podporuje zavádění infrastruktur pro digitální konektivitu s finančními prostředky ve výši 151,3 milionu EUR v rámci Nástroje pro propojení Evropy.

Evropská komise dnes vybrala 39 projektů, které obdrží finanční prostředky EU na podporu bezpečné, zabezpečené a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury, včetně gigabitových a 5G sítí v celé Evropě.

Connecting Europe Facility - Digital

European Commission

Celkový grant EU ve výši 151,3 milionu EUR bude rozdělen na výše uvedené projekty, studie proveditelnosti nebo práce, které byly vybrány z návrhů obdržených v rámci první výzvy k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy – Digitální oblast (CEF Digital).

Rozsah financovaných projektů sahá od infrastruktur sítí 5Gv místních a venkovských komunitách a podél hlavních evropských dopravních koridorů po zavádění podmořských kabelů na území Unie nebo propojující EU se třetími zeměmi, jakož i zavádění propojení cloudové infrastruktury a evropskou infrastrukturu služeb DNS.

Vybrané projekty s podporou Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti zlepší evropskou infrastrukturu 5G a páteřní konektivitu. To má zásadní význam pro dosažení digitální transformace Evropy a cílů EU v oblasti konektivity pro příští desetiletí, konkrétně zajištění toho, aby všechny domácnosti v EU měly gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti byly do roku 2030 pokryty připojením 5G.

Program financování Nástroje pro propojení Evropy rovněž posílí evropské a mezinárodní sítě konektivity podporou nových nebo modernizací stávajících páteřních infrastruktur v EU a s podobně smýšlejícími třetími zeměmi. To má zásadní význam pro propojení digitálních kapacit, jako je cloud, data a výpočetní technika, které odpovídají ambici EU stát se digitální suverenitou.

Další výzvy k předkládání návrhů jsou stanoveny v pracovním programu Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti. Druhá výzva k předkládání návrhů je v současné době otevřena s rozpočtem ve výši 277 milionů EUR na finanční podporu. Chcete-li se přihlásit, navštivte tuto stránku.

Souvislosti

S plánovaným rozpočtem ve výšiaž 2 miliard EUR do roku 2027 podpoří Nástroj pro propojení Evropy Digitální transformaci a cíle evropské digitální dekády v oblasti pevného a mobilního připojení. Je součástí programu Nástroje pro propojení Evropy, který podporuje investice do transevropských digitálních, dopravních a energetických sítí v hodnotě 33,7 miliardy EUR v období 2021–2027.

Více informací

Nástroj pro propojení Evropy – Druhé výzvy k předkládání návrhů

Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií