Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropa připravená na digitální věk: Komise navrhuje nová pravidla a opatření, která pozvednou umělou inteligenci na nejvyšší úroveň a zvýší její důvěryhodnost

Komise dnes navrhla nová pravidla a opatření, díky nimž se má Evropa stát globálním centrem pro důvěryhodnou umělou inteligenci (UI). Historicky první právní rámec pro UI ve spojení s novým plánem koordinovaným s členskými státy zaručí občanům i podnikům bezpečnost a základní práva a zároveň posílí zavádění UI, investice a inovace v celé EU. Nová pravidla pro strojní zařízení doplní tento přístup tím, že přizpůsobí bezpečnostní pravidla tak, aby zvýšila důvěru uživatelů v novou, všestrannou generaci výrobků.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, uvedla: 

Pokud jde o umělou inteligenci, důvěra je nutnost, nikoli působivá. Přijetím těchto přelomových pravidel udává EU směr vývoje nových celosvětových norem, které zajistí umělé inteligenci důvěryhodnost. Stanovením takových norem můžeme připravit půdu pro etickou technologii na celém světě a pomoci EU, aby si zachovala konkurenceschopnost. Naše pravidla, která jsou připravena na budoucí vývoj a vstřícná k inovacím, se použijí tam, kde je to nezbytně nutné: kdy je v sázce bezpečnost a základní práva občanů EU.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Umělá inteligence je prostředek, nikoli cíl. Je to již desítky let, ale dosahuje nových kapacit, které jsou poháněny výpočetní energií. To nabízí obrovský potenciál v tak odlišných oblastech, jako je zdravotnictví, doprava, energetika, zemědělství, cestovní ruch nebo kybernetická bezpečnost. UI však přináší i řadu rizik. Cílem dnešních návrhů je posílit postavení Evropy jako globálního centra excelence v oblasti UI od laboratoře až po trh, zajistit, aby umělá inteligence v Evropě respektovala naše hodnoty a pravidla, a využít potenciál umělé inteligence pro průmyslové využití.

Kompletní tisková zpráva