Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: Komise zahajuje veřejnou konzultaci

Komise tento týden zveřejnila otevřenou veřejnou konzultaci o připravovaném Evropském aktu o svobodě sdělovacích prostředků, což je přelomová iniciativa, kterou předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 s cílem zajistit pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků na vnitřním trhu EU.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Navazuje na výzvu k předložení informací zveřejněnou dne 21. prosince 2021, která nastiňuje hlavní cíle iniciativy, případné možnosti a dopady.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla:

Sdělovací prostředky jsou pilířem demokracie. S tím, jak se vlády a soukromé skupiny snaží vyvíjet tlak na média, se tento pilíř dnes bortí. Proto Komise navrhne společná pravidla a záruky na ochranu nezávislosti a plurality médií. Novináři by měli mít možnost vykonávat svoji práci, informovat občany a poukazovat na odpovědnost bez bázně či zaujatosti. Nyní vedeme rozsáhlé konzultace, abychom předložili nejlepší návrh.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: 

Musíme zajistit, aby evropské sdělovací prostředky zůstaly nezávislé, inovativní a udržitelné a aby fungovaly bez neodůvodněného zasahování do jejich činnosti, ať už soukromé nebo veřejné. Dnes zahajujeme konzultaci o připravovaném aktu o svobodě sdělovacích prostředků: rádi bychom vyslechli vaše názory a prozkoumali vaše řešení pro odolný mediální trh, který občanům poskytuje rozmanité a spolehlivé informace.

Kompletní tisková zpráva