Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Výkonná místopředsedkyně Vestagerová a místopředseda Schinas na Mezinárodním fóru pro kybernetickou bezpečnost v Lille

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, a Margaritis Schinas, místopředseda odpovědný za bezpečnostní unii, se účastní mezinárodního fóra pro kybernetickou bezpečnost, které se až do zítra 9. června koná ve francouzském Lille.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Fórum je jednou z nejdůležitějších akcí v Evropě v oblasti kybernetické bezpečnosti, na nichž se setkávají evropští odborníci a zúčastněné strany v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v této oblasti a vyměňovali si názory. Výkonná místopředsedkyně Vestagerová se dnes zúčastnila rozhovoru ve fázi, v němž zdůraznila opatření EU zaměřená na posílení důvěry v technologie a odolných dodavatelských řetězců IKT v současném geopolitickém bezpečnostním kontextu. Místopředseda Schinas přednese zítra závěrečný projev fóra a zaměří se na kybernetickou bezpečnost jako na zásadní prvek našeho způsobu života, a to jak on-line, tak off-line, a na potřebu bezproblémově řešit fyzické a digitální bezpečnostní hrozby v rámci Evropské bezpečnostní unie.

Diskuse na fóru se rovněž zaměří na legislativní iniciativy EU, které byly v posledních měsících finalizovány a schváleny spolunormotvůrci, mimo jiné včetně nových pravidel pro kybernetickou bezpečnost sítí a informačních systémů (směrniceNIS2), aktu o digitálních službách a aktu odigitálních trzích, jakož i návrhů Komise na důvěryhodnou a bezpečnou digitální identitu a opatření pro spravedlivou a inovativní ekonomiku založenou na datech (akt o datech). Poprvé jsou pod pavilonem EU v Lille umístěny Evropská síť kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, které byly zřízeny za účelem provádění příslušných částí programu Digitální Evropaa programu Horizont Evropa

Více informací

Mezinárodní fórum pro kybernetickou bezpečnost

Bezpečnostní unie