Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Další krok směrem k dlouhodobé dohodě s Ukrajinou o roamingu za domácích podmínek

Ukrajina je dnes o krok blíže volnému roamingovému prostoru EU, neboť Komise přijala návrh na začlenění roamingu do dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

photo of travelers and commuters mounting on a train

iStock photo Getty images plus

Po svém zavedení již nebudou muset ukrajinští návštěvníci platit žádné další poplatky za používání svých mobilních telefonů při cestách po EU, zatímco cestující z EU budou při návštěvě Ukrajiny požívat stejných práv.

Kompletní tisková zpráva