Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Global Gateway: Partneři z EU, Latinské Ameriky a Karibiku zahájili v Kolumbii digitální alianci mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem

Dne 14. března byla v Kolumbii v Bogotě zahájena společná iniciativa Evropská unie – Latinská Amerika a Karibik, jejímž cílem je prosazovat přístup k digitální transformaci zaměřený na člověka.