Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Neformální zasedání ministrů kultury EU věnované podpoře Ukrajiny, budoucnosti evropských sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitosti Evropy

Věra Jourová, Marija Gabrielová a Thierry Breton se účastní neformálního setkání s ministry kultury EU.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová a komisař pro vnitřní trh Thierry Breton se zúčastní s ministry kultury EU ve dnech 7. a 8. března 2022 ve francouzské Angers.

Vzhledem k tomu, že jednání probíhají v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, zaměří se úvodní diskuse u kulatého stolu na podporu ukrajinských umělců, novinářů, kulturních pracovníků a odvětví sdělovacích prostředků. Bude zveřejněno zvláštní prohlášení.

Následné diskuse se zaměří na budoucnost sdělovacích prostředků v Evropě a posílení rozmanitosti evropské kultury on-line. Mezi témata, která je třeba zdůraznit, patří svoboda tisku, pluralita sdělovacích prostředků, udržitelné modely financování, veřejná podpora na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, důvěra veřejnosti ve sdělovací prostředky a dohledatelnost on-line obsahu. Bude to rovněž příležitost znovu potvrdit závazek Evropy ke kulturní a jazykové rozmanitosti jakožto pilíři evropských hodnot, a to navržením konkrétních opatření k posílení evropské kulturní suverenity v digitálním věku.

Dne 8. března se evropští ministři kultury zaměří na ochranu a podporu evropského kulturního dědictví. Více informací o podpoře EU pro odvětví zpravodajských médií naleznete v tomto informativním přehledu