Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Svoboda sdělovacích prostředků: Komise vyzývá Maďarsko, aby dodržovalo pravidla EU pro elektronické komunikace

Komise se rozhodla zaslat Maďarsku odůvodněné stanovisko týkající se rozhodnutí maďarské rady pro sdělovací prostředky zamítnout žádost společnosti Klubradio o využívání rádiového spektra z velmi sporných důvodů.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Podmínky pro využívání rádiového spektra a postupy pro udělování, prodlužování, obnovování nebo rušení těchto práv podléhají telekomunikačním pravidlům EU stanoveným v evropském kodexu pro elektronické komunikace (směrnice (EU) 2018/1972). Klíčovými prvky těchto pravidel jsou zásady proporcionality a nediskriminace. Komise se domnívá, že rozhodnutí maďarské rady pro sdělovací prostředky odmítnout obnovení práv společnosti Klubradio byla nepřiměřená a netransparentní, a tudíž byla v rozporu s právem EU. Dále konstatuje, že maďarský zákon o sdělovacích prostředcích byl v tomto konkrétním případě použit diskriminačním způsobem. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti zasláním výzvy maďarským orgánům 9. června 2021. Odpověď maďarských orgánů však obavy Komise nevyřešila. Neuvede-li Maďarsko své rozhodnutí v soulad s pravidly EU pro telekomunikace do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.