Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Nový akt o interoperabilitě Evropy s cílem zajistit účinnější veřejné služby prostřednictvím lepší spolupráce mezi vnitrostátními správními orgány v oblasti výměny údajů a řešení v oblasti informačních technologií

Komise přijala návrh aktu o interoperabilitě pro Evropu a související sdělení s cílem posílit přeshraniční interoperabilitu a spolupráci ve veřejném sektoru v celé EU.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Akt podpoří vytvoření sítě svrchovaných a vzájemně propojených digitálních orgánů veřejné správy a urychlí digitální transformaci evropského veřejného sektoru. Pomůže EU a jejím členským státům poskytovat lepší veřejné služby občanům a podnikům, a proto je zásadním krokem k dosažení evropských digitálních cílů pro rok 2030 a k podpoře důvěryhodných toků údajů. Pomůže také ušetřit náklady a přeshraniční interoperabilita může vést k úsporám nákladů mezi 5,5 a 6,3 milionu EUR pro občany a mezi 5,7 a 19,2 miliardy EUR pro podniky, které jednají s orgány veřejné správy.

Kompletní tisková zpráva