Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Konzultace na volném trhu: PCP pro zlepšení dostupnosti silnic a bezpečnosti silničního provozu

Norská župní rada Troms a Finnmark chce vyzvat trh, aby vyvinul inteligentní řešení, která zlepší přístupnost a zvýší bezpečnost silničního provozu, aby se vozidla nenacházela tam, kde není žádný prostor.

Logo Troms a Finnmark

Vyzývají potenciální zájemce k účasti na otevřené tržní konzultaci v období od 23. března do 4. dubna 2022 v rámci přípravy jejich nadcházejícího zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi na toto téma.

Důležité dopravní trasy
Síť pozemních komunikací v Troms a Finnmark jsou důležitými dopravními trasami jak pro lidi, tak pro podniky. Výzvou je, že přibližně 10 % silniční sítě má šířku silnice, která nesplňuje standardní silniční požadavky, které mohou dvě velká vozidla splnit.

Úzká místa a bezpečnost provozu
V případě, že se velká vozidla scházejí v úzkých tunelech, musí často jedno vozidlo zadržet, kde manévrování může způsobit škodu jak tunelu, tak vozidlu. Při prudkém stoupání s matoucím zakřivením je obtížné vidět protijedoucí provoz, přičemž vozidla se často setkávají na nejužších úsecích, z nichž musí vozidla zastavit. V zimních a kluzkých úsecích se velká vozidla nemohou znovu vzlétnout, dochází k nebezpečným dopravním situacím v těchto úzkých místech a hrozí, že při přepravě potravin dojde ke ztrátě hodnot v podobě zpoždění v silniční síti.

Při hledání inteligentních řešeníchtějí obce
Troms a Finnmark přimět trh k vývoji inteligentních řešení, která zlepší přístupnost a zvýší bezpečnost silničního provozu na našich silnicích, aby se vozidla nesetkávala tam, kde není prostor. Obec okresu obdržela od společnosti Troms Holding AS grantové prostředky ve výši 9,7 milionu NOK na vývoj řešení pro úseky v zeměpisné oblasti Troms.

Co je cílem dialogu o trhu?
S cílem informovat o projektu jste pozváni na tržní dialog s konferencí zaměřenou na dialog a na jedno setkání. Cílem je lépe porozumět našim potřebám a získat podněty k provádění zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.

Je žádoucí dialog s možnými dodavateli nebo konsorcii v rámci senzorové technologie, dodavateli výzkumu a vývoje, odvětvím dopravy, IKT a dalšími příslušnými obory, které mohou vyvíjet inteligentní řešení, aby se vozidla nesetkávala tam, kde není prostor.

Cílem je rovněž usnadnit, aby dodavatelé mohli mezi sebou diskutovat o možné spolupráci při vytváření konsorcií s cílem nabídnout komplexní řešení.

Jaký je rozsah dialogu?
Prostřednictvím dialogu o trhu chceme:

  • informovat trh o projektu a potřebě, kterou chceme vyřešit
  • informovat o provádění projektu v rámci zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi
  • získat od trhu informace o pravidlech hospodářské soutěže, kritériích pro zadání zakázky a vážení, jakož i o financích a harmonogramu pro jednotlivé fáze procesu vývoje
  • prozkoumat, jaká možná řešení může trh předvídat
  • posoudit zisk a tržní potenciál
  • prodiskutujte, jaké výzvy trh spatřuje a co potřebují dodavatelé, aby vyvinuli inteligentní řešení

Konference o digitálním dialogu
Konference o digitálním dialogu se bude konat dne 23. března 2022 ve 12. 00–14: 30. Můžete se zaregistrovat zde.


V obdobíod 29.března do 4. dubna 2022 mají zúčastněné strany příležitost setkat se s veřejnými zadavateli. Můžete se zaregistrovat zde.