Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Zpráva o právním státu 2022: Komise vydává členským státům konkrétní doporučení

Stejně jako v předchozích vydáních se tato zpráva zabývá vývojem ve čtyřech klíčových oblastech právního státu: systémy soudnictví, protikorupční rámec, pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se brzd a protivah.

Komise dnes zveřejnila třetí výroční zprávu o právním státu. Zpráva přichází v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která dále ukázala význam prosazování demokratických hodnot, lidských práv a právního státu.

Obsahuje přehled trendů v EU jako celku a 27 kapitol věnovaných jednotlivým zemím, které se zabývají vývojem v jednotlivých členských státech od července 2021. Letošní zpráva poprvé obsahuje konkrétní doporučení určená každému členskému státu, jak oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021. Cílem doporučení je povzbudit členské státy, aby pokročily v probíhajících nebo plánovaných reformách, a pomoci jim určit, kde je třeba dosáhnout zlepšení.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu.