Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Zjednodušení: jednoduché federace a datové prostory „cloud-to-edge“

Simpl je inteligentní middleware, který umožní federace „clo-to-edge“ a podpoří všechny hlavní datové iniciativy financované Evropskou komisí, jako jsou společné evropské datové prostory.

Zjednodušení bude následující:

 • Ukotveno na konkrétních případech použití, které zahrnuje širokou škálu případů od odvětvových datových prostorů (např. zemědělství, geonomika, energetika, mobilita) až po destinaci Země a od umělé inteligence na vyžádání až poevropský cloud pro otevřenou vědu. Zjednodušení zajistí, aby datové soubory a jejich infrastruktury mohly být plynule propojeny a aby byly interoperabilní.
 • Inteligentní a modulární, aby bylo možné vyměnit nebo přidat součásti, aniž by to ovlivnilo zbytek systému, a doufáme, že se bude v průběhu času dále vyvíjet.
 • Otevřený zdroj, který umožňuje vhled do všech částí architektury (bez proprietárních nároků) a jednoduché zavádění.
 • Zelená, škálovatelná a pružná díky tomu, že umožní monitorování jeho vlivu na životní prostředí a přidávání nových uživatelů, aniž by to mělo vliv na výkonnost.
 • Bezpečné a interoperabilní, kde je do systému začleněna důvěra, důvěra a dodržování předpisů. To znamená neúnosné sdílení zdrojů mezi účastníky bez ohledu na jejich prostředí pro zpracování údajů. Vytváří abstrakční vrstvu, která umožňuje tok dat mezi více poskytovateli a členskými státy.

A samozřejmě...

 • jednoduché použití a rozšíření! 

Viz rovněž přiložený soubor vysvětlení týkajících se zjednodušení

Financování

Zjednodušení je financováno prostřednictvím pracovního programu DIGITAL Europe, v rámci témat 2.1.1 (Inteligentní middleware pro evropskou cloudovou federaci a pro evropský datový prostor, který od roku 2021–2022 obdrží 65 milionů EUR), 2.1.2 (velké pilotní projekty pro služby založené na cloud-to-edge) a v rámci specifického cíle č. 2 (Cloud, data a umělá inteligence), přičemž všechna tato témata budou zvažovat zjednodušení pro jejich zavádění.

Úlohou Evropské komise je:

 • Být veřejným zadavatelem, který zadává zjednodušení.
 • Zjednodušovat volný a otevřený zdroj ve prospěch veřejného a soukromého sektoru a v konečném důsledku i evropských občanů.
 • Zavést své vlastní případy zjednodušení jako aktivní zúčastněná strana chystaných datových prostorů.
 • Být hlavním provozovatelem některých datových prostorů specifických pro veřejný sektor.
 • Kromě vlastní účasti v datových prostorech (zjednodušené pískoviště) zpřístupnila otevřená testovací prostředí pro zúčastněné strany s cílem vyzkoušet zjednodušení před zavedením.

Přípravné práce

S podporou dodavatele jsme provedli přípravné práce, které zveřejňujeme v průběhu jejich dokončení. Zde jsou výsledky:

Kromě toho dodavatel, který provedl přípravné práce, dne 30. května 2022 uspořádal prezentaci svých zjištění, v níž poskytl podrobné informace o pozadí, vizi a možném provádění zjednodušení.

Videozáznamy jsou k dispozici zde:

Výzva k podávání nabídek (nová únor 2023)

Výzva k podávání nabídek byla zveřejněna dne 24. února 2023. Veškeré informace o tom, jak klást otázky týkající se výběrového řízení, jsou k dispozici na stránkách TED eTendering.

Lhůta pro podání přihlášek je 24. dubna 2023 v 17:00 hod. (bruselského času).

Žádost o doplňující informace o výzvě k podávání nabídek musí být podána písemně pouze prostřednictvím internetových stránek TED eTendering v záložce „Otázky a odpovědi“ kliknutím na „Vytvořit otázku“ (k vytvoření a odeslání otázky je nutná registrace na stránkách TED eTendering).

 

Další kroky (aktualizováno v únoru 2023)

Současný odhad rozsahu odborných služeb, které mají být zadány, je následující:

 1. rozvoj zjednodušujícího přístupu. Bude se jednat o software s otevřeným zdrojovým kódem, jak se předpokládá ve výše uvedené předběžné studii, na jejímž základě budou uchazeči moci vypracovat svůj vlastní návrh.
 2. poskytování a řízení zjednodušujících Labs, předem nainstalovaného demonstračního/přehrávacího prostředí, v němž mohou třetí strany (obvykle odvětvové datové prostory v počátečních fázích svého vzniku) experimentovat se zaváděním, údržbou a podporou softwaru s otevřeným zdrojovým kódem před jeho zavedením pro své vlastní potřeby.
 3. poskytování několika instancí zjednodušeného softwaru s otevřeným přístupem v podobě uzpůsobených výrobních prostředí pro odvětvové datové prostory, v nichž Evropská komise hraje aktivní úlohu při jejich řízení (ty se nazývají Simpl-Live).

Plán na vysoké úrovni pro provádění zjednodušení předpokládáme takto:

 • Minimální viditelná platforma vydaná do začátku roku 2024.
 • Souběžně s tím a co nejdříve v roce 2024 bude zúčastněným stranám k dispozici otevřené testovací prostředí (Simpl-Labs), s nímž budou moci experimentovat.
 • Postupně na palubě a integrujeme případy použití, což jim pomůže přizpůsobit zjednodušení jejich specifickým potřebám (aniž by byla ohrožena jeho obecná povaha). Přednost budou mít případy použití jinak financované v rámci pracovního programu DIGITAL Europe.
 • Jako projekt s otevřeným zdrojovým kódem budeme provádět další vývoj otevřeným způsobem, naslouchat potřebám uživatelů a uvítat externí příspěvky. Plán počítá s rozsáhlými novými vydáními každých 6 měsíců.

Více informací

Další podrobnosti o politickém kontextu naleznete na adrese:

V této oblasti působí mnoho iniciativ třetích stran, které s velkým zájmem sledujeme, například Gaia-X, Mezinárodní sdružení pro datový prostor a Nadace Eclipse.

Zjednodušení je ambiciózním závazkem. Chcete-li se dozvědět více o zjednodušení, přečtěte si další aktuální informace.

Máte-li návrhy, obraťte se prosím na cnect-simpl@ec.europa.eu (Pozn. Komunikace týkající se probíhajících veřejných zakázek budou přesměrovány na řádné kanály).