Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikace

Zaměřit se na evropské sítě a operátory videa na vyžádání podporované EU

Sedm projektů obdrží podporu EU s cílem zlepšit oběh evropských děl a přístup k nim napříč územími.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Vzhledem ke kulturnímu bohatství a rozmanitosti Evropy by evropská audiovizuální díla měla být dostupná širokému publiku v celé Evropě. EU podporuje platformy videa na vyžádání (VOD), aby spojily své síly a přiblížily evropský obsah svému publiku.

V červnu 2021 zveřejnila Komise výzvu k předkládání návrhů v rámci programu MEDIA Kreativní Evropa v hodnotě 4 milionů EUR s cílem posílit přeshraniční spolupráci mezi stávajícími evropskými službami VOD. Projekty byly zahájeny v lednu 2022 a budou trvat 12 až 18 měsíců.

Vybrané projekty

USP Plus

Projekt „Unified Streaming Project“ (USP Plus) je výsledkem spolupráce mezi službami VOD působícími na 14 územích: Universciné ve Francii, dříve platformy v Beneluxu, Německu, Rakousku a Švýcarsku a Pickbox v Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Severní Makedonii a Bulharsku. Tyto katalogy dohromady představují více než 10.000 filmů a 2000 hodin televizních pořadů, které se skládají především z evropských audiovizuálních děl a jsou kurovány podle kvalitativních redakčních norem.

Cílem USP+ je posílit postavení těchto streamovacích služeb, a vytvořit tak síť udržitelných nezávislých hráčů s širokým katalogem, která by oslovila potenciální publikum 220 milionů diváků. Za tímto účelem zahájí projekt tyto činnosti:

 • Sdílet zdroje, aby bylo možné během 12 měsíců společně zveřejnit 24 nezávislých evropských filmů;
 • Uspořádat on-line festival s 24 tituly a dalšími filmy;
 • Marketingové činnosti týkající se titulů a festivalu prostřednictvím interteritoriálních akcí;
 • Zahájí společný věrnostní program pro všechny uživatele jejich služeb;
 • Zřídit smíšené týmy všech partnerů, vypracovat nové postupy a určit osvědčené postupy ve všech oblastech souvisejících s operacemi VOD;
 • Sdílet vývoj v oblasti informačních technologií s cílem využít výhod jednotného systému pro zpracování aktiv, šíření obsahu, analýzu výkonnosti a podávání zpráv.

Rozpočet EU: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB je iniciativa, kterou společně navrhlo sedm provozovatelů VOD s cílem řešit společné potřeby prostřednictvím kolektivního experimentování a společného učení. Konsorcium se skládá z různých partnerů, od zavedených po nové značky s různými zkušenostmi a znalostmi, které pokrývají různá území a mají rozsáhlý a rozmanitý souhrnný katalog, konkrétně Triart Film AB (Švédsko) ve spolupráci s Vega Scene AS (Norsko), Levelk APS (Dánsko), ABC Theatrical Distribution BV (Nizozemsko), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Řecko), 7 ART LTD (Bulharsko) a Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Litva).

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a atraktivitu evropských provozovatelů videa na vyžádání a zlepšit dostupnost a pověst evropského obsahu. Pracovní plán ve formátu „laboratoře pro spolupráci“ umožní:

 • Využít potenciál sdíleného úsilí a sdílených nákladů na získávání, lokalizaci a oběh obsahu na různých trzích, na nichž působí partneři;
 • Umožnit kolektivní zpravodajské a inovační procesy založené na výměně znalostí a osvědčených postupů;
 • Prozkoumat společné komunikační kampaně a individualizované způsoby marketingových a značkových strategií pro rozvoj publika v rámci zastřešujícího tématu evropského obsahu.

Rozpočet EU: 600,000 EUR

BEETHOVEN

medici.tv je jednou z předních světových platforem VOD pro scénická umění, kterou vlastní francouzská společnost Museec. S katalogem 3000 programů, z nichž 96 % tvoří Evropané, a 150 živých akcí ročně, se oslovuje milovníky hudby ve 192 zemích. Platforma se snaží chránit hodnotový řetězec a platební věrnost silnou a kreativní nabídkou evropských programů. Zaručuje legální a účinnou dostupnost po celém světě prostřednictvím spolehlivého a dlouhodobého obchodního modelu.

Prostřednictvím projektu „BEETHOVEN“ bude medici.tv rozvíjet tyto činnosti:

 • Zavést nové nástroje, jako je systém doporučení a infografika;
 • Instalovat inkluzivní nástroje pro osoby se zdravotním postižením;
 • Diverzifikovat jeho obsah tím, že se vytvoří první podcastová řada 12 epizod;
 • Vytvářet nové formáty pro sítě sociálních médií;
 • Zlepšit svou vzdělávací platformu (technické, marketingové a redakční investice).

Rozpočet EU: 400,000 EUR

LaCinetek – hranice

LaCinetek je evropská platforma VoD, kterou vyvinula La Cinémathèque des Réalisateurs a která se věnuje výhradně filmovému dědictví od 20. století do roku 2005. Katalog obsahuje více než 1600 filmů a 600 bonusů, z nichž třetina nebyla nikdy zveřejněna na VOD, a je k dispozici ve Francii, Belgii, Lucembursku, Německu a Rakousku. Na základě silných partnerství s evropskými cémathèquemi, filmovými archivy a institucemi, kinami a festivaly má projekt „LaCinetek Across Borders“ za cíl posílit přeshraniční expanzi a přístup k filmovému dědictví prostřednictvím těchto činností:

 • Rozšířit sekci „ Hidden Treasures“ a promítat filmy, které byly obnoveny několika filmovými instituty; 
 • Zlepšit nabídku titulků;
 • Vytvořit na platformě část týkající se Playlistů;
 • Vyvinout specifické nástroje pro zdravotně postižené publikum;
 • Organizovat on-line filmové festivaly a on-line/fyzické kinegály;
 • Distribuovat archivní/originální video bonusy filmovým vzdělávacím institucím;
 • Šířit osvědčené postupy pro ekologičtější streaming;
 • Vytvořit cílené marketingové a komunikační kampaně zaměřené zejména na mladé publikum;
 • Provést čtyři studie proveditelnosti týkající se provádění celoevropské/globální nabídky filmových institutů, ekologizačních technologií a označení, vzdělávacích akcí a partnerství s dalšími evropskými platformami pro videa na vyžádání.

Rozpočet EU: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Od roku 2018 jako služba video streamingu, která je určena výhradně pro jazz, vytvořila Qwest TV mosty s elektronickou, pop/rockovou a klasickou hudbou. Její katalog obsahuje více než 1600 koncertních videí a dokumentů, z nichž 70 % tvoří evropská audiovizuální díla.

Projekt „Qwest TV SHIFT“ plánuje zlepšit své tři hlavní služby:

 • Zdůraznit evropská audiovizuální díla na své platformě SVOD prostřednictvím kurrated playlistů;
 • Oslovit širší publikum ze svých 3 kanálů FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix a Qwest TV Classical – posílením partnerství s operátory;
 • Posílit svou vzdělávací platformu Qwest TV EDU tím, že rozšíří svou nabídku, vytvoří nová partnerství s institucemi a osloví více studentů;
 • Kromě toho bude sdílet osvědčené postupy s ostatními průmyslovými subjekty, aby lépe pochopila chování spotřebitelů.

Rozpočet EU: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com je globální platforma VOD pro distribuci tvůrčích dokumentárních filmů se zaměřením na evropskou kinematografii. Má tři verze pro Evropu, Ameriku a Asii a tři národní verze pro Českou republiku, Polsko a Slovensko. Filmový katalog nabízí více než 3300 filmů, z nichž dvě třetiny jsou evropské. DAFilms je řízen společností Doc Alliance, což je projekt spolupráce sedmi velkých evropských festivalů, mezi něž patří CPH:DOX (Dánsko), Doclisboa (Portugalsko), Docs proti Gravity Film Festival (Polsko), DOK Leipzig (Německo), FIDMarseille (Francie), Ji.hlava IDFF (Česká republika) a Visions du Réel (Švýcarsko).

Vize DAF pro rok 2022 má vyvinout nástroje pro kvalitní spolupráci s filmovými festivaly a filmovými institucemi s cílem plně využít potenciál vzájemné propagace, oslovit co největší skupinu nových diváků a řádně spravovat prezentované filmy.

Cílem projektu je:

 • Posílit potenciál spolupráce s filmovými festivaly a filmovými institucemi prostřednictvím brandingu, kurátorství, on-line festivalu a propagace místní kinematografie;
 • Pokračovat v produkci DAFilms Live Streams, živé rozhovory s uznávanými nebo vznikajícími evropskými filmovými tvůrci;
 • Spustit DAFilms Junior, novou verzi DAFilms pro děti a mládež, která se zaměří na zajištění bezpečné platformy pro mladé publikum, aby se mohla učit, objevovat a zábavovat.

Rozpočet EU: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin je španělská platforma VOD, která byla spuštěna v roce 2007 a která nabízí největší nezávislý filmový katalog dostupný v SVOD na jakékoli evropské platformě. Má více než 15.000 filmů a seriálů, více než 60 % jejího katalogu je evropský a přibližně 20 % jsou španělské produkce nebo koprodukce.

Iniciativa „FILMINXCHANGE“ je iniciativa, jejímž cílem je řešit potřebu zlepšit přeshraniční pohyb evropské produkce mezi územími a mobilizovat příslušné změny prostřednictvím investic do inovací a navrhování společných opatření k rozšíření stávajících osvědčených postupů.

V rámci projektu budou:

 • Studovat chování spotřebitelů a zmapovat nevyužité možnosti, jak oslovit nové publikum, zejména zaměřit se na problematiku starších zákazníků prostřednictvím činností FilminSenior, převést poznatky do technologického vývoje s cílem zlepšit přístupnost a zapojení;
 • Navrhnout a vyzkoušet program spolupráce nazvaný Festivals Exchanges, jehož cílem je zlepšit oběh a spotřebu evropského obsahu.

Rozpočet EU: 250,000 EUR

Výzva k předkládání návrhů pro evropské sítě a provozovatele videa na vyžádání 2022

Letošní výzva k předkládání návrhů byla zveřejněna v březnu 2022 s termínem do 2. června 2022. Dne 9. března se konal webinář pro potenciální žadatele, zasedání bylo zaznamenáno a k dispozici zde.